Műszaki vizsgáztatás, eredetiség ellenőrzés

Műszaki vizsgáztatásra minden jármű kötelezett, de az nem mindegy, hogy ez a vizsga hol történik.

A Sofém Kft. igyekszik minden ezzel kapcsolatos igényét kielégíteni.

Nem kell a sikertelen műszaki vizsgáztatástól tartania, hiszen Cégünknél, /kérésére/előzetes diagnosztikai átvizsgálást végzünk. Ezzel elkerülhető, hogy a műszaki vizsgáztatás során derüljön ki valamilyen jogi, vagy műszaki probléma, mely sikertelen műszaki vizsgát eredményez.

Ráadásul az előzetes diagnosztikai átvizsgálás ingyenes, amennyiben a műszakilag nem megfelelő járművét, hét napon belül nálunk ismételten műszaki vizsgára állítja.

Segítségünkkel nem fog megfeledkezni járműve műszaki vizsgája időpontjáról. A nálunk regisztrált ügyfeleket időben értesítjük a járműve közelgő műszaki vizsga idejéről.

Ezáltal elkerülhető, hogy érvénytelen műszaki vizsgával rendelkező járművel közlekedjen.

A rendszeresen visszatérő ügyfeleinknek jelentős kedvezményt biztosítunk.

Kérje ajánlatunkat!

Ne vigye máshova! Hozza inkább hozzánk!

Műszaki vizsgáztatással, eredetiség ellenőrzéssel kapcsolatban keressen bennünket az alábbi elérhetőségen:

Koppányi Zoltán: 30/275-3400

Elérhetőségeink

Telephely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Mobiltelefon: 06 30 275 3400

Telefon: 06 52 419 667

Email: sofem@t-online.hu

GPS koordináták:
Északi szélesség: 47.540673
Keleti hosszúság: 21.570241

Tudnivalók a Műszaki vizsgáztatás, eredetiség ellenőrzésről (GY.I.K.)

Milyen járműveket vizsgáztathat a Sofém Kft Műszaki vizsgabázis?
 • A Kft-nek kiterjedt jogköre van a járművek időszakos műszaki vizsgáztatására.
 • Gyártmánytól függetlenül vállaljuk minden típusú motorkerékpár, személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, pótkocsi, lassú jármű és mezőgazdasági vontató időszakos műszaki vizsgáztatását.
 • Vállaljuk továbbá a benzin-gáz kettős üzemű, a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés használatára jogosult és a különleges felépítésű járművek időszakos műszaki vizsgáztatását is.
Milyen időközönként kell a járműveket műszaki vizsgára állítani?
 • Magyarországon, a segédmotoros kerékpár kivételével, minden jármű köteles, meghatározott időközönként műszaki vizsgán megjelenni.
 • Az újonnan forgalomba helyezett motorkerékpárok, személygépkocsik, 3,5t alatti tehergépkocsik, könnyű pótkocsik, első alkalommal 4 év érvényességet kapnak. Ezt követően 2 évente kell vizsgára állítani. Ha valamilyen oknál fogva /pl. vonóhorog felszerelése miatt/ négy éven belül vizsgáztatni kell a gépkocsit, akkor egy alkalommal 3 évvel hosszabbítják meg a műszaki vizsga érvényességét, majd ezt követően már 2 év.
 • Az újonnan forgalomba helyezett /és az időszakos műszaki vizsgán megjelenő járművek is/ taxik, autóbuszok, 3,5t feletti tehergépkocsik, nehéz pótkocsik csak 1 év műszaki érvényességet kapnak.
 • Az újonnan forgalomba helyezett /és az időszakos műszaki vizsgán megjelenő járművek is/ mezőgazdasági vontatók, lassú járművek és ezek pótkocsija 5 év műszaki érvényességet kapnak.

Amennyiben a műszaki vizsga érvényességi idejének lejárta előtt 30 napon belül vizsgázik a jármű, akkor megkapja az eredeti érvényességi időt. Ezáltal nem veszít a műszaki vizsga érvényességi idejéből.

Mennyit kell fizetni az időszakos műszaki vizsgáztatásért?

Az időszakos műszaki vizsgáztatás hatósági díjas tevékenység.

Ez azt jelenti, hogy Magyarországon minden műszaki vizsgáztatás végzésére jogosult vállalkozás egységesen ezt a díjat köteles alkalmazni.

A járművet műszaki vizsgára állító személy kérheti, hogy a műszaki vizsgáztatást megelőzően végezzünk el egy úgynevezett előzetes diagnosztikai átvizsgálást.

A műszaki vizsgáztatást megelőző diagnosztikai átvizsgálás célja, hogy ne kezdjük meg a hatósági eljárását egy olyan járműnek, melynek műszaki állapotával nem vagyunk teljesen tisztában.

A Sofém Kft, ezért minden jármű-tulajdonosnak azt javasolja, hogy ne „kockáztasson” és kérje az előzetes diagnosztikai átvizsgálást.

Az előzetes diagnosztikai átvizsgálásnak díja van, mely csak abban az esetben kerül kiszámlázásra, emennyiben Ön a vizsgáztatás megkezdése előtt megrendeli.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy amennyiben nem kéri az előzetes diagnosztikai átvizsgálást és a hatósági eljárás során esetlegesen feltárt hiba/hibák miatt a járműve „Alkalmatlan” minősítést kap, a hatósági díjat abban az esetben is meg kell fizetnie, ha járműve sikertelen vizsgát tesz!

A Letölthető dokumentumok között megtalálja az aktuális árlistánkat, mely jármű-kategóriánként tartalmazza a Sofém Kft.-nél a vizsgáztatás során felszámított hatósági díjat, a kiegészítő alvizsgák díjait, valamint az előzetes diagnosztikai átvizsgálás díját is.

Mi az a diagnosztikai díj?

A Sofém Kft. kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a közutakon csak megfelelő műszaki állapotú járművek közlekedjenek. A nálunk vizsgáztatott járművek egy szigorú technológia szerint végrehajtott átvizsgáláson mennek keresztül.

Ezzel kívánjuk elérni, hogy a jármű-tulajdonos mindig a legnagyobb biztonságban érezze magát járművében.

A diagnosztikai átvizsgálás során egy un. előzetes műszaki vizsgáztatást végzünk a vizsgált járművön. A vizsgálati technológia megegyezik a hatósági eljárás technológiájával.

Célja, hogy ne kezdjük meg a hatósági eljárását egy olyan járműnek, melynek műszaki állapotával nem vagyunk teljesen tisztában. Ezzel kizárjuk annak lehetőségét, hogy a műszaki vizsgáztatás során derüljön ki valamilyen műszaki, vagy jogi hiányosság.

A diagnosztikai átvizsgálásnak /a hirdetmény szerinti/ díja van, melyet abban az esetben kell megfizetni, ha a járművön az átvizsgálás során olyan hibát észlelünk, amely kizárja a jármű műszaki vizsgáztatását.

Ezt a díjat azonban visszafizetjük, amennyiben a tulajdonos a járművet 7 napon belül ismételten műszaki vizsgára állítja a Sofém Kft Műszaki vizsgabázisán, és a jármű sikeres műszaki vizsgát tesz.

Ön, mint a vizsgára állított jármű tulajdonosa kérheti, hogy az előzetes diagnosztikai átvizsgálást ne végezzük el. Ebben az esetben, a jármű vizsgáztatását kizárólag a hatósági technológia szerint végezzük el.

Azonban szeretnénk tájékoztatni, hogy a hatósági eljárás során esetlegesen feltárt hiba/hibák miatt a járműve „Alkalmatlan” minősítést kaphat, melynek díját abban az esetben is meg kell fizetnie, ha járműve sikertelen vizsgát tesz!

A Sofém Kft, ezért minden jármű-tulajdonosnak azt javasolja, hogy ne „kockáztasson” és kérje az előzetes diagnosztikai átvizsgálást.

Milyen iratok szükségesek az időszakos műszaki vizsgáztatáshoz?

A műszaki vizsgálat megkezdése előtt a következő okmányok bemutatása szükséges:

 1. A vizsgálatot kérvényező azonosításához szükséges okiratok (magánszemély):
 • Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy
 • Útlevél és lakcím igazolvány vagy
 • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.
 1. A vizsgálatot kérvényező azonosításához szükséges okiratok (cég):
 • Cég cégbírósági bejegyzése,
 • Aláírási címpéldány,
 • Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint).
 1. A vizsgálandó jármű okmányai:
 • forgalmi engedély vagy;
 • hatósági határozat vagy,
 • ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy,
 • műszaki adatlap,
 • törzskönyv (nem kötelező, de ajánlott)
 1. Kötelező felelőség biztosítás érvényességét igazoló irat:
 • befizetési bizonylat (sárga csekk)
 • számlakivonat
 • nemzetközi biztosítást igazoló irat “zöldkártya”
 1. Új vonóhorog felszerelés esetén
 • a vonóhoroghoz tartozó kitöltött  műbizonylat /ha van/;
 1. Benzin-gáz kettős üzemű jármű esetén
 • 30 napnál nem régebbi gázbiztonsági szemle igazolása

Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatás során, abban az esetben meghatalmazás szükséges és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pontban leírtak szerint)!

Meghatalmazás /műszaki vizsga/ magánszemélyek részére:pdf-icon

Meghatalmazás /műszaki vizsga/ cégek részére:pdf-icon

Mikor kell előzetes eredetiség ellenőrzést végeztetni?
 • Minden tulajdonjog változáskor /kivéve a lassú járművek/
 • A nem Európai Unióból, használtként behozott, rendszámköteles járművek esetében
 • Amennyiben a jármű alváz és/vagy motorszámában, az eredeti állapothoz képest változás észlelhető
 • Amennyiben a hatóság azt elrendeli /pl. sérülés, lopott jármű esetén/

Az előzetes eredetiség ellenőrzés érvényességi ideje korlátozott, a kiadástól számított 60 napon belül használható fel.

Fontos határidő még, hogy az Adásvételi szerződés kiállítását követő 15 napon belül kezdeményezni kell az okmányirodai eljárást.

Amennyiben lejár a határidő, a hatóság birságol!

Mennyit kell fizetni az előzetes eredetiség ellenőrzés végzéséért?

Az előzetes eredetiség ellenőrzés hatósági díjas tevékenység. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon, minden eredetiség ellenőrzés végzésére jogosult vállalkozás egységesen ezt a díjat köteles alkalmazni.

Azt, hogy a vevő vagy az eladó fizesse az előzetes eredetiség ellenőrzés díját, abban a jármű vételárának kialkudásakor kell megállapodni.

 

Sorszám Megnevezés Díj /Ft/
01. Személygépkocsi 1400cm3 hengerűrtartalomig 17 000,-
02. Személygépkocsi 1401-2000cm3 hengerűrtartalom között 18 500,-
03. Személygépkocsi 2001 cm3 hengerűrtartalom felett 20 000.-
04. Motorkerékpár 500cm3 hengerűrtartalomig 15 550.-
05. Motorkerékpár 500cm3 hengerűrtartalom felett 17 000.-
06. Tehergépkocsi 3,5t. össztömegig 20 000.-
07. Tehergépkocsi 6,5t-7,5t. össztömeg között 21 000.-
08. Tehergépkocsi 7,5t. össztömeg felett 20 000.-
09. Autóbusz 20 fő-ig 21 000.-
10. Autóbusz 20fő felett 22 000.-
11. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű 20 000.-
12. Könnyű pótkocsi /lakókocsi/ 16 000.-
13. Nehéz pótkocsi 17 500.-
14. Különleges pótkocsi 19 000.-

 

A Sofém Kft fenntartja a jogot, hogy azon járműveknél, melyek vizsgálata során a szükségesnél lényegesen több időt kell a jármű azonosítóinak láthatóvá tételére, beazonosítására fordítani, egyéb szolgáltatási díjat is felszámoljon.

Milyen iratok szükségesek az előzetes eredetiség ellenőrzés végzéséhez?

Az előzetes eredetiség ellenőrzéshez a következő okmányok bemutatása szükséges:

 1. A vizsgálatot kérvényező azonosításához szükséges okiratok (magánszemély):
 • Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány) vagy
 • Útlevél és lakcím igazolvány vagy
 • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány.
 • Adásvételi szerződés
 1. A vizsgálatot kérvényező azonosításához szükséges okiratok (cég):
 • Cég cégbírósági bejegyzése,
 • Aláírási címpéldány,
 • Az aláírási címpéldányon szereplő személy azonosításához szükséges okmány, vagy a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pont szerint).
 • Adásvételi szerződés
 1. A vizsgálandó jármű okmányai:
 • forgalmi engedély vagy;
 • hatósági határozat
 • törzskönyv
 1. Külföldről, EU-n kívüli /3. ország/ országból behozott jármű esetén:
 • Műszaki Adatlap
 • Származás ellenőrzési határozat
 • Külföldi forgalmi engedély

Amennyiben nem a tulajdonos jár el a vizsgáztatás során, abban az esetben meghatalmazás szükséges és a meghatalmazott azonosításához szükséges okmány (1. pontban leírtak szerint)!

Meghatalmazás /Eredetiség ellenőrzés/ magánszemélyek részére:pdf-icon

Meghatalmazás /Eredetiség ellenőrzés/ cégek részére:pdf-icon

Ki végeztesse el az előzetes eredetiség ellenőrzést?

Jogszabály nem rendelkezik azzal kapcsolatban, hogy az eladó, vagy a vevő végeztesse el az előzetes eredetiség ellenőrzést.

Helytelen az a gyakorlat, hogy a vevő megveszi a járművet, kifizeti és ezt követően megcsináltatja az előzetes eredetiség ellenőrzést.

Az előzetes eredetiség ellenőrzés számtalan olyan hibát, eltérést feltárhat, amely a későbbiek során az eladó és a vevő között vitára adhat okot.

Az aláírt adásvételi szerződés és a kifizetett vételárat követően a vevőnek, a vitás ügyek intézése nehézséget okozhat.

Az ideális megoldás az, hogy a megállapodást követően az eladó és a vevő közösen megy el egy előzetes eredetiség ellenőrzést végző vállalkozáshoz és a sikeres vizsgálatot követően kötik meg az adásvételi szerződést és fizeti ki a vevő a kialkudott vételárat.

Panaszkezelés

A Sofém Kft. Műszaki vizsgabázis minden munkatársa munkája során arra törekszik, hogy minden megrendelő a legmagasabb szinvonalú szolgáltatást kapja.

A szolgáltatás igénybe vétele során, a működésünkre vonatkozó jogszabályokat betartjuk. Minden esetben törekszünk az udvarias, gyors kiszolgálásra.

Annak érdekében, hogy megrendelőink mindig tudják mit várhatnak el a Műszaki vizsgabázis szolgáltatásának igénybe vétele során, elkészítettük a  Vállalási Szabályzat-ot.

Amennyiben szolgáltatásunkkal kapcsolatban bármilyen észrevétele van a Vállalási Szabályzatban leírtak, valamint a kifüggesztett Általános fogyasztó tájékoztatás szerint észrevételt tehet.

Hasznos linkek

Kormányzati portál: https://magyarorszag.hu/

Nemzeti Közlekedési Hatóság: https://www.nkh.gov.hu/

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Osztály: http://www.kormanyhivatal.hu/

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala: http://www.kekkh.gov.hu

Letölthető dokumentumok, nyomtatványok:

Vállalási Szabályzat:pdf-icon

Általános fogyasztói tájékoztató:pdf-icon

Általános tájékoztatási adatok:pdf-icon

Jogszabályok jegyzéke:pdf-icon

Vásárlói tájékoztató:pdf-icon

Meghatalmazás /műszaki vizsga/ magánszemélyek részére:pdf-icon

Meghatalmazás /műszaki vizsga/ cégek részére:pdf-icon

Meghatalmazás /Eredetiség ellenőrzés/ magánszemélyek részére:pdf-icon

Meghatalmazás /Eredetiség ellenőrzés/ cégek részére:pdf-icon